Επιμέλεια μετάφρασης

Η επιμέλεια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μετάφρασης.
Η επιμέλεια είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για κείμενα τα οποία πρόκειται να δημοσιευτούν, να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς λόγους ή να κατατεθούν σε κάποιον δημόσιο φορέα.

Κατά την επιμέλεια των μεταφρασμένων κειμένων, ελέγχεται η μετάφραση σε αντιπαραβολή με το αρχικό κείμενο από δεύτερο επαγγελματία πέραν του αρχικού μεταφραστή, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτή πληροί τα ανάλογα ποιοτικά κριτήρια και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη ένα κείμενο που έχει συνταχθεί ή μεταφραστεί σε κάποια από τις γλώσσες εργασίας μας, και έχετε αμφιβολίες για το περιεχόμενο, τη δομή και τη δυνατότητα δημοσίευσης ή χρήσης του, μπορούμε να αναλάβουμε την επιμέλεια του κειμένου σας, δίνοντας έμφαση στη διόρθωση ορθογραφικών, γραμματικών και συντακτικών αστοχιών, και διασφαλίζοντας ότι το κείμενο θα έχει το επίπεδο ύφους και τον τόνο που απαιτείται αναλόγως με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Πάντα με σεβασμό στο πρωτότυπο ύφος του κειμένου, σας προτείνουμε τις κατάλληλες αλλαγές και προσαρμογές.

Τα βασικά κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα κείμενα και προτείνονται οι αλλαγές είναι τα εξής: γραμματική και συντακτική ορθότητα, ορθογραφία και στίξη, γλωσσική καταλληλότητα, ακρίβεια και συνέπεια.

Για αρχεία που είναι προϊόν ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, ελέγχουμε επίσης μια σειρά μορφολογικών στοιχείων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μορφή και η κατανομή του μεταφρασμένου κειμένου και των γραφικών στις σελίδες είναι όμοια με αυτή του αρχικού.

Για να μάθετε περισσότερα, πατήστε εδώ και θα σας στείλουμε την προσφορά μας το ταχύτερο δυνατό.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα σας στείλουμε μια δωρεάν προσφορά για την υπηρεσία που χρειάζεστε.

Επιλέξτε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας
 Δευκαλίωνος 15, Τρίκαλα 42132
  Τηλέφωνο 6976297526 Φαξ 
Ε-mail info@translationer.gr