Μετάφραση εγγράφων

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις όλων των ειδών εγγράφων και σας παρέχουμε υψηλή ποιότητα και συνέπεια στον χρόνο παράδοσης, ενώ δεσμευόμαστε για την τήρηση πλήρους εχεμύθειας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα ή τα στοιχεία της επιχείρησής σας.

Μεταφράζουμε, μεταξύ άλλων, τα εξής είδη κειμένων:

  • Τεχνικά:  εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης,  οδηγίες χρήσης, οδηγοί γρήγορης εκκίνησης, εκπαιδευτικό υλικό, κατάλογοι προϊόντων, τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, δελτία δεδομένων ασφαλείας, βιβλία τεχνικού ασφαλείας
  • Νομικά: συμβόλαια, συμφωνητικά και συμβάσεις, καταστατικά, πρακτικά Δ.Σ., πιστοποιητικά και βεβαιώσεις (γέννησης, γάμου, ποινικού μητρώου κ.α.), εξουσιοδοτήσεις, πληρεξούσια, καταθέσεις μαρτύρων, δικαστικές αποφάσεις
  • Ιατρικά και φαρμακευτικά: εγχειρίδια λειτουργίας ιατρικών συσκευών, ερωτηματολόγια για ασθενείς, αποτελέσματα εξετάσεων, ιατρικές διαγνώσεις και γνωματεύσεις, φύλλα οδηγιών προϊόντος, πρωτόκολλα κλινικών μελετών
  • Διαφημιστικά και μάρκετινγκ: διαφημιστικά φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία επιχειρήσεων, δελτία τύπου, ερωτηματολόγια έρευνας αγοράς, ετικέτες προϊόντων

Για να μάθετε περισσότερα, πατήστε εδώ και θα σας στείλουμε την προσφορά μας το ταχύτερο δυνατό.

Μετά από κάθε μετάφραση, τα κείμενα ελέγχονται και διορθώνονται από ειδικό επιμελητή. Για να μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία της επιμέλειας και ποιοτικού ελέγχου, πατήστε εδώ.

Στη συνέχεια, σας παραδίδουμε αρχεία ίδιου τύπου με τα πρωτότυπα, μεταφρασμένα στη γλώσσα που επιθυμείτε, διατηρώντας την αρχική δομή και μορφοποίησή τους.

Εάν η μετάφραση πρόκειται να κατατεθεί σε ελληνικό ή αλλοδαπό δημόσιο φορέα, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης και επικύρωσης της μετάφρασης από πιστοποιημένο μεταφραστή ή δικηγόρο, κατά περίπτωση, και έπειτα από αίτημα του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, τα έγγραφα με την πρωτότυπη σφραγίδα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ως συστημένα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα σας στείλουμε μια δωρεάν προσφορά για την υπηρεσία που χρειάζεστε.

Επιλέξτε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας
 Δευκαλίωνος 15, Τρίκαλα 42132
  Τηλέφωνο 6976297526 Φαξ 
Ε-mail info@translationer.gr